Bảng giá

-->

Sau đây là bảng giá của chúng tôi

favicon
Gói 1 tháng

Bạn sẽ được sử dụng bản quyền phần mềm trong vòng 1 tháng.

200.000 VND

 •  Chức năng Livestream Facebook.
 •  Chức năng Livestream Youtube.
 •  Chức năng Livestream trên các nền tảng khác.
 •  Chức năng chuyển đổi định dạng video/audio.
 •  Chức năng ghi âm, quay video.
favicon
Gói 6 tháng

Bạn sẽ được sử dụng bản quyền phần mềm trong vòng 6 tháng.

800.000 VND

 •  Chức năng Livestream Facebook.
 •  Chức năng Livestream Youtube.
 •  Chức năng Livestream trên các nền tảng khác.
 •  Chức năng chuyển đổi định dạng video/audio.
 •  Chức năng ghi âm, quay video.
favicon
Gói 1 năm

Bạn sẽ được sử dụng bản quyền phần mềm trong vòng 12 tháng.

1.200.000 VND

 •  Chức năng Livestream Facebook.
 •  Chức năng Livestream Youtube.
 •  Chức năng Livestream trên các nền tảng khác.
 •  Chức năng chuyển đổi định dạng video/audio.
 •  Chức năng ghi âm, quay video.