DÙNG THỬ

Khách hàng được dùng thử miễn phí phần mềm AUTOXEM. Điểm khác biệt của công ty sohar khi khách hàng muốn dùng thử là:

+ Được kỹ thuật hướng dẫn dùng thử tất cả các chức năng của phần mềm.

+ Được trải nghiệm toàn bộ chức năng thông minh nhất của phần mềm.

+ Được kỹ thuật trao đổi chiến lượt tiếp cận khách hàng.

+ Được tư vấn các kênh marketing online hiệu quả nhất và tất cả các thắc mắc của khách hàng.