Chức năng livestream YouTube
Chức năng livestream YouTube
1. AutoXem hỗ trợ.

-Phát livestream lên kênh youtube.

-Nạp vào không giới hạn tài khoản youtube.

-Chạy đồng thời không giới hạn tài khoản youtube cùng lúc.

-Hẹn giờ livestream.

- Tắt máy khi livestream hoàn tất.

2. Livestream từ tệp video.

- AutoXem hỗ trợ livestream từ tất cả các loại tệp video đã có sẳn lên Youtube.

- Lặp lại video không giới hạn số lần phát livestream.

3. Livestream từ link Youtube.

- AutoXem hỗ trợ phát livestream từ link Youtube đã livestream trước đó.

4. Livestream từ link youtube.

- AutoXem hỗ trợ phát livestream lên facebook từ tất cả các link youtube.

5. Quay video thủ công.

- AutoXem hỗ trợ quay video và phát livestream trực tiếp trên phần mềm lên Youtube.