Submit & Free

1. Thể lệ nhận bản quyền:
- 1 SHARE = 10 ngày bản quyền.
- Chấp nhận các link chia sẻ chế độ công khai lên trang cá nhân, nhóm, fanpage.
- Mỗi link chỉ dùng được một lần duy nhất.
- Khi hết hạn có thể tiếp tục submit để nhận bản quyền miễn phí.
2. Hướng dẫn Submit:
a. Tạo tài khoản:
- Tải AutoXem tại: https://www.autoxem.com/download.html.
- Chạy AutoXem. Đợi hiện lên màn hình “Đăng nhập AutoXem”.
- Nhập thông tin người dùng vào tab: “Tạo tài khoản”.
share click
- Kích chọn nút” Đăng ký”.
- Hiển thị ra màn hình: Tạo tài khoản thành công.
b. Lấy link chia sẻ.
- Truy cập một trong 2 link:
- Nhấn nút "Chia sẻ" >> "Chia sẻ ngay (Công khai)" hoặc "Chia sẻ lên nhóm".
share click
- Người dùng vào trang cá nhân, hoặc nhóm, hoặc Fanpage đã chia sẻ bài viết của AUTOXEM để copy link.
- Chuột phải vào thời gian của bài viết, chọn "Copy link address" hoặc "Sao chép địa chỉ liên kết" để copy link chia sẻ.
share click
c. Tiến hành submit:
- Tên đăng nhập: Bạn copy tên đăng nhập đã tạo ở tab “Tạo tài khoản” và dán vào.
- Link shared facebook: Bạn copy link đã chia sẻ bài viết trên Fanpage của AUTOXEM hoặc Group AUTOXEM và dán vào.
- Chọn “Submit”
- Như vậy bạn đã có bản quyền để bắt đầu sử dụng phần mềm AUTOXEM