PHIÊN BẢN MỚI
Phiên bản mới.

Khi bạn sử dụng phần mềm bản quyền của Công ty Sohar bạn sẽ được. Cập nhật phiên bản mới miễn phí.

+ Luôn luôn sử dụng phiên bản mới nhất bởi hệ thống cập nhật trực tuyến tự động.

+ Phần mềm được đầu tư đầy đủ chức năng cho 1 chuỗi marketing online.

+ Phần mềm dễ sử dụng, đơn giản hóa, ai cũng có thể dùng.

+ Phần mềm được lập trình hướng dẫn tự động mang lại nhiều thuận lợi cho người dùng.