LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

Lĩnh vực hoạt động

- Xuất bản phần mềm.

- Phần mềm tự động đăng tin Facebook.

- Phần mềm quản lý nhóm.

- Phần mềm quản lý Fanpage.

- Phần mềm quét comment.

- Phần mềm livestream facebook , youtube và các nền tảng khác.

- Phần mềm phát lại livestream.

- Phần mềm quay video.

- Phần mềm chuyển đổi đuôi video.

- Phần mềm tự động đăng tin Zalo, Youtube.

- Phần mềm trình duyệt Web.

- Phần mềm quản lý công việc, trao đổi thông tin.

- Gia công phần mềm.