Chức năng livestream trên các nền tảng khác
Chức năng livestream trên các nền tảng khác
1. AutoXem hỗ trợ.

- Phát livestream lên Tiktok, Instagram, Twitter, Tiki, Lazada, Shoppe ...

- Nạp vào không giới hạn tài khoản Tiktok, Instagram, Twitter, Tiki, Lazada, Shoppe.

- Chạy đồng thời không giới hạn tài khoản Facebook, Youtube, Tiktok, Instagram, Twitter, Tiki, Lazada, Shoppe.

- Hẹn giờ livestream.

- Tắt máy khi livestream hoàn tất.

2. Livestream từ tệp video.

- AutoXem hỗ trợ livestream từ tất cả các loại tệp video đã có sẳn lên Tiktok, Instagram, Twitter, Tiki, Lazada, Shoppe.

- Lặp lại video không giới hạn số lần phát livestream.

3. Livestream từ link youtube.

- AutoXem hỗ trợ phát livestream từ link Youtube đã đăng trước đó lên Tiktok, Instagram, Twitter, Tiki, Lazada, Shoppe.

4. Quay video thủ công.

- AutoXem hỗ trợ quay video và phát livestream trực tiếp trên phần mềm lên Tiktok, Instagram, Twitter, Tiki, Lazada, Shoppe.