Download

1. Yêu cầu cấu hình.

RAM: 2 GB.

Hệ điều hành: Windows XP trờ lên.

2. Change Log.

Ngày 03-02-2022: Phát hành phiên bản 1.0.0. (Build version 1.0.0).


- Chức năng Livestream lên các nền tảng như Facebook, Youtube, Tiktok...

- Chức năng chuyển đổi định dạng video/audio.

- Chức năng quay video màn hình, từ camera, ghi âm.

- Chức năng tải nhanh video, tệp từ Youtube, Facebook ...